תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

55 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 55

55 / 86

חזרה לידיעה