תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

56 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 56

56 / 86

חזרה לידיעה