תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

57 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 57

57 / 86

חזרה לידיעה