תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

58 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 58

58 / 86

חזרה לידיעה