תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

59 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 59

59 / 86

חזרה לידיעה