תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

6 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 6

6 / 86

חזרה לידיעה