תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

60 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 60

60 / 86

חזרה לידיעה