תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

61 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 61

61 / 86

חזרה לידיעה