תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

62 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 62

62 / 86

חזרה לידיעה