תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

63 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 63

63 / 86

חזרה לידיעה