תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

64 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 64

64 / 86

חזרה לידיעה