תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

65 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 65

65 / 86

חזרה לידיעה