תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

67 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 67

67 / 86

חזרה לידיעה