תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

68 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 68

68 / 86

חזרה לידיעה