תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

69 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 69

69 / 86

חזרה לידיעה