תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

7 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 7

7 / 86

חזרה לידיעה