תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

70 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 70

70 / 86

חזרה לידיעה