תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

71 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 71

71 / 86

חזרה לידיעה