תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

72 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 72

72 / 86

חזרה לידיעה