תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

73 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 73

73 / 86

חזרה לידיעה