תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

74 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 74

74 / 86

חזרה לידיעה