תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

75 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 75

75 / 86

חזרה לידיעה