תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

76 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 76

76 / 86

חזרה לידיעה