תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

77 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 77

77 / 86

חזרה לידיעה