תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

78 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 78

78 / 86

חזרה לידיעה