תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

79 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 79

79 / 86

חזרה לידיעה