תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

8 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 8

8 / 86

חזרה לידיעה