תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

80 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 80

80 / 86

חזרה לידיעה