תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

81 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 81

81 / 86

חזרה לידיעה