תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

82 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 82

82 / 86

חזרה לידיעה