תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

83 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 83

83 / 86

חזרה לידיעה