תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

84 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 84

84 / 86

חזרה לידיעה