תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

85 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 85

85 / 86

חזרה לידיעה