תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

86 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 86

86 / 86

חזרה לידיעה