תמונות: טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות

9 / 86

טקס הענקת מלגות לסטודנטיות מצטיינות, תמונה 9

9 / 86

חזרה לידיעה