תמונות: יריד פרוייקטים בפיתוח תוכנה ב-IoT ו-Android

107 / 177

יריד פרוייקטים בפיתוח תוכנה ב-IoT ו-Android, תמונה 107

107 / 177

חזרה לידיעה