תמונות: יריד פרוייקטים בפיתוח תוכנה ב-IoT ו-Android

109 / 177

יריד פרוייקטים בפיתוח תוכנה ב-IoT ו-Android, תמונה 109

109 / 177

חזרה לידיעה