תמונות: יריד פרוייקטים בפיתוח תוכנה ב-IoT ו-Android

171 / 177

יריד פרוייקטים בפיתוח תוכנה ב-IoT ו-Android, תמונה 171

171 / 177

חזרה לידיעה