תמונה של פרופ' עירד יבנה

פרופ' עירד יבנה

יצירת קשר
דף בית:
http://irad.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
iradcs.technion.ac.il
משרד:
618
טלפון:
04-829-4945
שעות קבלה:
No office hours
תחומי עניין במחקר
שיטות רב-סריג; חישוב מדעי; פיזיקה חישובית; דינמיקת זורמים גיאופיסיים; עיבוד וניתוח תמונה; אנליזה נומרית.
פרסומים נבחרים
 • Achi Brandt and Irad Yavneh.
  Inadequacy of First-Order Upstream Difference Schemes for some Recirculating Flows.
  J. Comput. Phys., 93(1):128-141, 1991 [bibtex] [pdf]
 • Achi Brandt and Irad Yavneh.
  On Multigrid Solution of High-\mbox{Reynolds} Incompressible Entering Flows.
  J. Comput. Phys., 101(1):151-164, 1992 [bibtex] [pdf]
 • Achi Brandt and Irad Yavneh.
  Accelerated Multigrid Convergence and High- \mbox{Reynolds} Recirculating Flows.
  SIAM J. Sci. Comput., 14(3):607-626, 1993 [bibtex] [pdf]
 • Irad Yavneh.
  A Method for Devising Efficient Multigrid Smoothers for Complicated \mbox{PDE} Systems.
  SIAM J. Sci. Comput., 14(6):1437-1463, 1993 [bibtex]
 • Eli Tziperman, Irad Yavneh and Shlomo Ta'asan.
  Multilevel Turbulence Simulations.
  Europhysics Lett., 24(4):239-244, 1993 [bibtex]
 • Yossef Rosenwaks, Irad Yavneh and Arthur I. Nozik.
  The Effect of Electric Fields on Time-Resolved Photoluminescence Spectra in Semiconductors.
  J. Appl. Phys., 75(8):4255-4257, 1994 [bibtex]
 • James C. McWilliams, Jeffery B. Weiss and Irad Yavneh.
  Anisotropy and Coherent Vortex Structures in Planetary Turbulence.
  Science, 264(5157):410-413, 1994 [bibtex]
 • Y. Rosenwaks, B. R. Thacker, R. K. Ahrenkiel, A. J. Nozik and Irad Yavneh.
  Photogenerated Carrier Dynamics Under the Influence of Electric Fields in \mbox{III-V} Semiconductors.
  Phys. Rev. B: Condensed matter, 50(3):1746-1754, 1994 [bibtex]
 • Irad Yavneh and James C. McWilliams.
  Breakdown of the Slow Manifold in the Shallow-Water Equations.
  Geo. and Astr. Fluid Dyn., 75:131-161, 1994 [bibtex]
 • Irad Yavneh.
  Multigrid Smoothing Factors of Red-Black \mbox{Gauss-Seidel} Applied to a Class of Elliptic Operators.
  SIAM J. Numer. Anal., 32(6):1126-1138, 1995 [bibtex] [ps.gz]
 • Irad Yavneh and James C. McWilliams.
  Robust Multigrid Solution of the Shallow-Water Balance Equations.
  J. Comput. Phys., 119:1-25, 1995 [bibtex]
 • Irad Yavneh.
  On Red-Black \mbox{SOR} Smoothing in Multigrid.
  SIAM J. Sci. Comput., 17(1):180-192, 1996 [bibtex] [ps.gz]
 • Irad Yavneh and James C. McWilliams.
  Multigrid Solution of Stably Stratified Flows: The Quasigeostrophic Equations.
  J. Sci. Comput., 11(1):47-69, 1996 [bibtex]
 • Irad Yavneh.
  Analysis of a Fourth-Order Compact Scheme for Convection-Diffusion.
  J. Comput. Phys., 133:361-364, 1997 [bibtex] [ps.gz]
 • Irad Yavneh, Alexander A. Shchepetkin, James C. McWilliams and Lee P. Graves.
  Multigrid Solution of Stably Stratified Flows: The Balance Equations and their Turbulent Dynamics.
  J. Comput. Phys., 136(2):245-262, 1997 [bibtex]
 • Irad Yavneh, Cornelius H. Venner and Achi Brandt.
  Fast Multigrid Solution of the Advection Problem with Closed Characteristics.
  SIAM J. Sci. Comput., 19(1):111-125, 1998 [bibtex] [pdf]
 • Irad Yavneh.
  Coarse-Grid Correction for Nonelliptic and Singular Perturbation Problems.
  SIAM J. Sci. Comput., 19(5):1682-1699, 1998 [bibtex] [ps.gz]
 • Irad Yavneh and Elena Olvovsky.
  Multigrid Smoothing for Symmetric Nine-Point Stencils.
  Appl. Math. Comput., 92:229-246, 1998 [bibtex] [ps]
 • James C. McWilliams and Irad Yavneh.
  Fluctuation Growth and Instability Associated with a Singularity of the Balance Equations.
  Phys. Fluids, 10(10):2587-2596, 1998 [bibtex] [ps.gz]
 • James C. McWilliams, Irad Yavneh, Michael J. P. Cullen and Peter R. Gent.
  The Breakdown of Large-Scale Flows in Rotating Stratified Fluids.
  Phys. Fluids, 10(12):3178-3184, 1998 [bibtex] [ps.gz]
 • Amnon J. Meir and Irad Yavneh.
  An Elliptic Problem with Integral Constraints, with Application to Large-Scale Geophysical Flow.
  Comput. Geosciences, 2:337-346, 1998 [bibtex]
 • James C. McWilliams, Jeffrey B. Weiss and Irad Yavneh.
  The Vortices of Homogeneous Geostrophic Turbulence.
  J. Fluid Mech., 401:1-26, 1999 [bibtex]
 • Achi Brandt, Moshe Israeli, Irad Yavneh and Andrew Siegel.
  Multigrid Solution of an Elliptic Boundary-Value Problem with Integral Constraints.
  SIAM J. Sci. Comput., 21(4):1357-1369, 2000 [bibtex] [pdf]
 • Amir Averbuch, Boris Epstein, Ludmila Ioffe and Irad Yavneh.
  Efficient Parallelization of a Three-Dimensional \mbox{Navier-Stokes} Solver on \mbox{MIMD} Multiprocessors.
  J. Supercomputing, 17:123-142, 2000 [bibtex]
 • Amir Averbuch, Moshe Israeli, Igor Ravve and Irad Yavneh.
  Computation for Electro-Migration in Interconnects of Microelectronic Devices.
  J. Comput. Phys., 167:316-371, 2001 [bibtex]
 • Boris Epstein, Amir Averbuch and Irad Yavneh.
  An Accurate \mbox{ENO} Driven Multigrid Method Applied to \mbox{3D} Turbulent Transonic Flows.
  J. Comput. Phys., 168(2):316-338, 2001 [bibtex]
 • M. Jeroen Molemaker, James C. McWilliams and Irad Yavneh.
  Instability and Equilibration of Centrifugally-Stable Stratified \mbox{Taylor-Couette} Flow.
  Phys. Rev. Lett., 86(23):5270-5273, 2001 [bibtex] [ps.gz]
 • Andrew Siegel, Jeffrey B. Weiss, Juri Toomre, James C. McWilliams, Pavel Berloff and Irad Yavneh.
  Eddies and Vortices in Ocean Basin Dynamics.
  Geo. Res. Lett., 28(16):3183-3186, 2001 [bibtex]
 • Irad Yavneh, James C. McWilliams and M. Jeroen Molemaker.
  Non-Axisymmetric Instability of Centrifugally-Stable Stratified \mbox{Taylor-Couette} Flow.
  J. Fluid Mech., 448:1-21, 2001 [bibtex] [ps.gz]
 • Joseph Gil, Zvi Gutterman, Shmuel Onn and Irad Yavneh.
  Automated Transformations for \mbox{PDE} Systems with Application to Multigrid Solvers.
  SIAM J. Sci. Comput., 24(3):886-904, 2003 [bibtex] [ps.gz]
 • Ron Kimmel and Irad Yavneh.
  An Algebraic Multigrid Approach to Image Analysis.
  SIAM J. Sci. Comput., 24(4):1218-1231, 2003 [bibtex] [ps.gz]
 • Jacques Vanneste and Irad Yavneh.
  Exponentially Small Inertia-Gravity Waves and the Breakdown of Quasi-Geostrophic Balance.
  J. Atmos. Sci., 61(2):211-223, 2004 [bibtex] [pdf]
 • Gregory Dardyk and Irad Yavneh.
  A Multigrid Approach to Two-Dimensional Phase Unwrapping.
  Numerical Linear Algebra with Applications, 11:241-259, 2004 [bibtex] [ps.gz]
 • James C. McWilliams, M. Jeroen Molemaker and Irad Yavneh.
  Ageostrophic, Anticyclonic Instability of a Geostrophic, Barotropic Boundary Current.
  Phys. Fluids, 16(10):3720-3725, 2004 [bibtex] [pdf]
 • Yael Roichman, Dov Levine and Irad Yavneh.
  Propagation of Interacting Force Chains in the Continuum Limit.
  Phys. Rev. E, 70:061301, 2004 [bibtex] [pdf]
 • M. Jeroen Molemaker, James C. McWilliams and Irad Yavneh.
  Baroclinic Instability and Loss of Balance.
  J. Phys. Ocean., 35(9):1505-1517, 2005 [bibtex] [pdf]
 • Yair Koren and Irad Yavneh.
  Adaptive Multiscale Redistribution for Vector Quantization.
  SIAM J. Sci. Comput., 27(5):1573-1793, 2006 [bibtex] [pdf]
 • Irad Yavneh and Gregory Dardyk.
  A Multilevel Nonlinear Method.
  SIAM J. Sci. Comput., 28(1):24-46, 2006 [bibtex] [pdf]
 • Michael M. Bronstein, Alex M. Bronstein, Ron Kimmel and Irad Yavneh.
  Multigrid Multidimensional Scaling.
  Numerical Lin. Algebr. Appl., 13(2-3):149-171, 2006 [bibtex] [pdf]
 • Reuven Bar-Yehuda and Irad Yavneh.
  A Factor-Two Approximation Algorithm for Two-Dimensional Phase-Unwrapping.
  j. Graph. Algor. Appl., 10(2):123-139, 2006 [bibtex] [pdf]
 • Irad Yavneh.
  Why Multigrid Methods are so Efficient.
  Computing in Science and Engineering, 8(6):12-22, 2006 [bibtex] [pdf]
 • Jacques Vanneste and Irad Yavneh.
  Unbalanced Instabilities of Rapidly Rotating Stratified Shear Flows.
  J. Fluid Mech., 584:373-396, 2007 [bibtex] [pdf]
 • Idit Shalem and Irad Yavneh.
  A Multilevel Graph Algorithm for Two Dimensional Phase Unwrapping.
  Comput. Visual. Sci., 11(2):89-100, 2008 [bibtex]
 • Michal Holtzman-Gazit and Irad Yavneh.
  A Scale-Consistent Approach to Image Completion.
  Int. J. Multiscale Comput. Eng., 6(6):617-628, 2008 [bibtex] [pdf]
 • Dotan Di-Castro, Ron Meir and Irad Yavneh.
  Delays and Oscillations in Networks of Spiking Neurons - a Two Time Scale Analysis.
  Neural Comput., 21(4):1100-1124, 2009 [bibtex] [pdf]
 • lan Gronau, Shlomo Moran and Irad Yavneh.
  Towards Optimal Distance Functions for Stochastic Substitution Models.
  J. Theor. Biol., 260:294-307, 2009 [bibtex] [pdf]
 • Michael Elad and Irad Yavneh.
  A Plurality of Sparse Representations is Better than the Sparsest One Alone.
  IEEE Trans. Information Theory, 55(10):4701-4714, 2009 [bibtex] [pdf]
 • Roman Wienands and Irad Yavneh.
  Collocation Coarse Approximation in Multigrid.
  SIAM J. Sci. Comput., 31(5):3643-3660, 2009 [bibtex] [pdf]
[bibtex errors]